OIP är en öppen källkods autentiseringsprogramvara

OpenIdentityPlatform Gratis SSO -lösning

Cross Domain SSO med anpassningsbar adaptiv autentisering

Gratis autentiseringsprogramvara för Single Sign On, SAML 2.0 OAuth 2.0 och OpenID Connect -protokoll. Det säkerställer sömlös integration med molnbaserade applikationer.

Översikt

Enterprise -företag tenderar att ha en stor anställdas bas såväl som applikationsbasen. Säkerhets- och hanteringsslingan kan aldrig utelämnas där flera anställda byter från en ansökan till en annan. Därför, här multifaktorautentiseringsprogramvara kommer, tillhandahåller SSO kostnadseffektiva lösningar för att låta anställda logga in med ett enda par av referenser och få tillgång till flera applikationer med större säkerhet och användbarhet. Sedan introducerar Open Identity -plattformen öppen identitetshantering med SSO -kapacitet som är en helt gratis och öppen källkod. Vidare är denna gratis identitetsleverantör huvudsakligen skriven i Java med lite input från andra språk. Dessutom är Open Access Management införlivat med Cross Domain SSO-autentisering där användare kan byta till flera appar utan åter- autentisering. Därefter är OpenAM utrustad med SAML-autentisering, OAUTH 2.0 & OpenID Connect och andra standardprotokoll och tillhandahåller godkännande, federerad identitetshantering, rättigheter med ett brett spektrum av flexibilitet för tredjeparts molnintegrationer och säkerhetssäkerhet. Men denna multifaktorautentiseringsprogramvara är enkel att ställa in och ger fullständiga instruktioner för utvecklare.

Systemkrav

 • JDK 11

Funktioner

 • Utdragbarhet
 • Öppen källa
 • Säker
 • Molnintegrationer
 • SSO
 • Högprestanda
 • Kluster
 • Utvecklarvänlig
 • Autentisering / auktorisation
 • Identitetsleverantör

Installation

Kör följande kommando för att klona repo för denna gratis SAML -tjänsteleverantör:

  git clone --recursive https://github.com/OpenIdentityPlatform/OpenAM.git

Efter en framgångsrik klonkörning följande kommando:

  mvn install -f OpenAM

Lägg sedan till FQDN värdnamn i /etc /värdar (Windows C: \ Windows \ Systems32 \ Drivers \ etc \ värdar):

  127.0.0.1 login.domain.com

Kör Openam med följande kommando:

  mvn cargo:run -f OpenAM/openam-server

Nästa steg är då att gå till [http://login.domain.com:8080/openamstro. Jag ser Openam välkomstsidan.

 Svenska