Jenkins - gratis distributionsverktyg

Jenkins Gratis distributionsverktyg

Gratis distributionsverktyg för mjukvarubyggnad och leverans

Bygg kod, kör tester och distribuera programvara med gratis och öppen källkod Java -baserat distributionsverktyg. Gör det möjligt för programvaruteam att automatisera arbetsflödet i distributionen.

Översikt

Jenkins är en av de ledande ** Open Source Automation Server **. Det är ett 100% ** gratis distributionsverktyg ** som stöder (CI) kontinuerlig integration och (CD) kontinuerliga distributionsfunktioner. ** Jenkins Open Source ** Server kommer med ett brett utbud av plugins för att bygga, distribuera och automatisera programvara. Det är ett robust, pålitligt och utdragbart distributionsverktyg. Jenkins använder master-slavarkitektur. Detta gör det möjligt för programvaruteam att köra flera byggnader och tester för programvara samtidigt. ** Jenkins Automation Server ** har en mycket säker mekanism för att säkerställa att användare kan skydda sin automatiseringsinfrastruktur exakt. Användaråtkomstkontroll är nyckelkomponenten i Jenkins som stöder autentiserings- och auktorisationssystem. Dessutom kan åtkomstkontroll utvidgas genom att installera tredjeparts plugins. Pipeline Support är en annan underbar funktion. Rörledningen är en samling plugins som gör att kontinuerliga leveransrörledningar kan integreras och integreras i Jenkins. Rörledningen genererar kod, utför tester och distribuerar en ny version av applikationen säkert. Detta ** Open Source -distributionsverktyg ** är skriven i Java. Jenkins har detaljerad dokumentation för administratörer, utvecklare och slutanvändare. Dessutom är källkoden för detta ** gratis distributionsverktyg ** tillgängligt på GitHub och släpp med MIT -licens.

Systemkrav

Kraven för att installera Jenkins inkluderar:

  • OpenJDK JDK / JRE 8 eller OpenJDK JDK / JRE 11

Funktioner

Jenkins har en utmärkt funktionslista och några av dem är:

  • Gratis och öppen källkod
  • Kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans -Enkelt och lättanvänt användargränssnitt
  • enkel installation och konfiguration
  • Stöder plugins
  • Utdragbar med tredjeparts plugins
  • Stöder distribuerade byggnader
  • Bygg statusaviseringar
  • Stöder byggledningar
  • Övervaka externa jobb

Installation

Installera med Ubuntu

Lägg till förvarningsnyckeln till systemet.

wget -q -O - http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -

Kör följande kommando för att lägga till förvar i listan.

sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'

Kör under kommandot för att uppdatera förvar.

sudo apt update

Installera Jenkins.

sudo apt install jenkins

Starta Jenkins Service.

sudo systemctl start jenkins

Öppna webbplatsen http: // din \ _server \ _ip \ _or \ _domain: 8080 och följ installationsguiden.

 Svenska