Ansible - Gratis programvara för distribution av programvara

Ansible Gratis distributionsverktyg

Gratis program för distribution av programvara för distribution av applikationer

Automatisera arbetsflöden för programvara med open source -distributionsverktyg. Hantera enkelt konfigurationshantering, intra-service orkestrering och tillhandahållande.

Översikt

ANSIBLE är ett ** gratis programvara för distribution **. Det är ett agentlöst och tvärplattformat programvarupautomationssystem. Det är väldigt enkelt att använda och ställa in, så utvecklare behöver inte speciella färdigheter för att arbeta med konfigurationsfiler. Detta ** Open Source -distributionsverktyg ** hjälper team för att automatisera programvarubyggnad, testning och distributionsprocesser. Dessutom är Ansible en av de populära IT-automatiseringsmotorerna som förenklar komplexa uppgifter som konfigurationshantering, molnförsörjning och orkestrering inom service. Ansible Architecture består av komponenter som moduler, plugins, varulager, lekböcker och API: er. Moduler är små program som Ansible skjuter till noderna eller fjärrvärdarna. Moduler körs med hjälp av lekböcker och tar sedan bort när de är färdiga. Utvecklare kan skapa plugins för att förbättra funktionaliteten. Ansible kommer också med en rad plugins som team kan använda vid behov. Ansible använder en enda fil för att lagra information om alla maskiner som IP -adresser, databaser, servrar och så vidare. Playbooks är en mycket viktig del av detta ** Open Source Deployment Automation Tool **. Playbooks är enkla YAML-baserade filer som beskriver och kör uppgifter. Ansible är skriven i Python. Licensen för detta ** GRATIS mjukvaruutplaceringsverktyg ** är GPL-3.0.

Systemkrav

Kraven för att ställa in Ansible inkluderar:

 • Python 2.6 eller högre

Funktioner

Ansible har en utmärkt funktionslista och några av dem är:

 • Gratis och öppen källkod
 • lätt att konfigurera och ställa in
 • Mycket skalbar
 • Konfigurationshantering
 • Kraftfull och flexibel
 • Applikationsdistribution
 • orkestrering
 • Säkerhet och efterlevnad
 • Stöder plugins
 • Agentlös

Installation

Installera med Ubuntu

Kör nedanför kommandon för att installera Ansible.


$ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ansible

Installera med PIP

Kör följande kommando för att installera PIP (Python Package Manager).

$ sudo easy_install pip

Kör kommandot för att installera Ansible via PIP.

$ sudo pip install ansible
 Svenska