OpenEMR is een open source ziekenhuisbeheersysteem

OpenEMR Gratis software voor gezondheidszorg

ONC gecertificeerde meertalige innovatieve gezondheidszorgoplossing

OpenEMR is een oplossing voor de gezondheidszorg om medische praktijken te beheren. Het biedt codering voor patiëntendossiers, auto-tracking, geïntegreerde facturering en lab-integratie.

Overzicht

Systeem vereisten

Vereisten om OpenEMR in te stellen, zijn onder meer:

 • Apache
 • PHP
 • Xdebug
 • MySQL

Functies

OpenEMR biedt de volgende belangrijke functies:

 • Open source
 • Platformovereenkomst
 • Meertalig
 • e-voorschrijven
 • CMS -rapportage
 • Lab -integratie
 • Plan afspraken van patiënten
 • Geïntegreerde facturering
 • Track Patiënten dossiers
 • Back -upfaciliteit
 • Data encryptie
 • Integratie met apps van derden
 • Geautomatiseerde herinneringen
 • Gebruikersvriendelijke gebruikersinterface

Installatie instructies

Deze installatie -instructies zijn voor macOS met Lion Server. Bewerk eerst de php.ini zoals hieronder vermeld:

  short_open_tag = Onmax_execution_time = 60max_input_time = 90post_max_size = 30Mupload_max_filesize = 30MCheck:memory_limit = 128Mdisplay_errors = Offlog_errors = Onregister_globals = Offfile_uploads = On

Open nu de terminal en voer de volgende opdrachten uit:

  mysql -u root -pmysql> DROP DATABASE test;mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = '';mysql> FLUSH PRIVILEGES;mysql>quit;

Maak een platte tekstbestand met de naam OpenEMR.conf, voeg de volgende gegevens in:

  <Directory /Library/Server/Web/Data/Sites/Default/openemr-4.1.0/sites/default/documents>order deny,allowDeny from all</Directory><Directory /Library/Server/Web/Data/Sites/Default/openemr-4.1.0/sites/default/edi>order deny,allowDeny from all</Directory><Directory /Library/Server/Web/Data/Sites/Default/openemr-4.1.0/sites/default/era>order deny,allowDeny from all</Directory>

Bewaar het daarna op het bureaublad en verplaats het naar/privé/etc/apache2/sites in de terminal. y voert de volgende opdracht uit:

  sudo cp -p ~/Desktop/openemr.conf /etc/apache2/sites/openemr.conf

Vervolgens in de Finder: Go-> Ga naar map->/bibliotheek/server/Web/data/sites/krijg info voor standaardwisseling delen en machtigingen zodat alle groepen kunnen lezen en schrijven, onthoud wat het was om het later terug te zetten. Download, uitbreid en verplaats openEMR-4.1.0 naar/bibliotheek/server/web/data/sites/standaardin-terminal:

  cd /Library/Server/Web/Data/Sites/Default
  ln -s openemr-4.1.0 openemr
  cd openemr
  sudo chmod 666 library/sqlconf.php
  sudo chmod 666 interface/globals.php
  sudo chown -R _www:_www sites
  sudo chown -R _www:_www library/freeb
  sudo chown -R _www:_www gacl/admin/templates_c
  sudo chown -R _www:_www interface/main/calendar/modules/PostCalendar/pntemplates/cache
  sudo chown -R _www:_www interface/main/calendar/modules/PostCalendar/pntemplates/compiled

Open ten slotte de webbrowser en wijs het naar het installatiescript op httPlocalHostopenemrSetUppphp

 Nederlands