بهترین نرم افزار کنترل نسخه

کنترل نسخه منبع باز نرم افزار منبع باز

گزینه های نرم افزار کنترل رایگان و بهترین نسخه

لیست بهترین نرم افزار کنترل نسخه را بررسی کنید. یک سیستم کنترل نسخه به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا تغییرات را پیگیری کرده و در پروژه ها همکاری کنند.

نرم افزار کنترل نسخه برتر شامل

نرم افزار کنترل نسخه رایگان Git GIT یک سیستم کنترل نسخه رایگان و منبع باز برای مدیریت کد نرم افزار است و به تیم ها کمک می کند تا موازی کار کنند.
نرم افزار کنترل نسخه رایگان Subversion Subversion سیستم کنترل نسخه متمرکز و منبع باز منبع باز برای تیم ها است که همزمان روی پروژه واحد کار کنند.
نرم افزار کنترل نسخه رایگان Mercurial Mercurial سیستم کنترل نسخه توزیع شده به صورت متقاطع رایگان و منبع باز است که دارای هر اندازه و نوع پروژه است.
 
نرم افزار کنترل نسخه رایگان GitLab GitLab یک پلت فرم کامل و منبع باز است که دارای سیستم کنترل نسخه کامل است.
نرم افزار کنترل نسخه رایگان Bazaar Bazaar یک سیستم کنترل نسخه عالی و منبع باز است. این اجازه می دهد تا تیم های نرم افزاری از مدل های مخزن مرکزی و توزیع شده استفاده کنند.
 فارسی