بهترین نرم افزار خبرنامه منبع باز

خبرنامه نرم افزار منبع باز

بهترین گزینه های نرم افزار بازاریابی ایمیل منبع باز

نرم افزار مدرن بازاریابی ایمیل ابزارهایی را برای خودکار سازی لیست های پستی و برنامه ریزی خبرنامه ها ارائه می دهد. این میزان موفقیت را بهبود می بخشد و ابزارهای تجزیه و تحلیل داخلی دارد.

سیستم عامل های برتر بازاریابی ایمیل شامل

نرم افزار خبرنامه رایگان phpList Phplist برای ارسال خبرنامه های ایمیل ، اطلاعیه ها و اعلان ها استفاده می شود. این برنامه برای ارسال یک پیام واحد (یک کمپین) از طریق ایمیل به تعداد زیادی از گیرنده ها (مشترکان) طراحی شده است.
نرم افزار خبرنامه رایگان Mailtrain MailTrain از ویژگی های بسته بندی شده برای بازاریابی ایمیل است که به شرکت ها اجازه می دهد مستقیماً با مشتریان ارتباط برقرار کرده و تعامل برند را ایجاد کنند.
نرم افزار خبرنامه رایگان listmonk ListMonk یک خبرنامه عالی و منبع باز و مدیر لیست پستی است. طراحی و ارسال ایمیل های بازاریابی به میلیون ها مشترک.
 
نرم افزار خبرنامه رایگان MoonMail Moonmail لیست پستی رایگان و نرم افزار بازاریابی ایمیل بر اساس React و Framework بدون سرور است. این داشبورد در زمان واقعی را برای ارائه تجربه عالی مشتری ارائه می دهد.
نرم افزار خبرنامه رایگان Mailman Mailman خبرنامه منبع باز و مدیر لیست پستی است. Mailman با وب یکپارچه شده است و به کاربران امکان می دهد حساب ها و لیست های خود را به سرعت مدیریت کنند.
 فارسی