بهترین نرم افزار میز راهنما IT رایگان

راهنما نرم افزاری

بهترین منبع باز و نرم افزار میز راهنما IT رایگان

یک راه حل نرم افزاری HelpDesk ارتباطات مشتری را با بلیط سیستم ردیابی مسئله سازماندهی می کند. این وضوح شکایات را سریعتر و کارآمد خودکار می کند.

نرم افزار برتر بلیط راهنمای راهنمای راهنما شامل شامل

سیستم بلیط رایگان osTicket Osticket یک نرم افزار میز راهنما ، منبع باز و رایگان است که در PHP تهیه شده است. خدمات مشتری خود را به راحتی به راحتی مقیاس و ساده کنید.
سیستم بلیط رایگان UVdesk UVDESK در بالای چارچوب Symfony مبتنی بر PHP و backbone.js ساخته شده است. این یک سیستم بلیط راهنما و سرویس دهی رایگان است.
سیستم بلیط رایگان Zammad Zammad یک نرم افزار بلیط فروشی منبع باز مبتنی بر وب است که دارای ویژگی های بسیاری برای مدیریت ارتباطات مشتری از طریق چندین کانال مانند تلفن ، فیس بوک ، توییتر ، گپ و ایمیل است.
 
سیستم بلیط رایگان FreeScout FreeScout منبع باز و نرم افزار بلیط رایگان راهنما است که با ادغام یکپارچه در ایمیل شما نشان داده شده است. برای بهبود شفافیت در سازمان از صندوق ورودی مشترک استفاده کنید.
سیستم بلیط رایگان helpy Helpy نرم افزار میز راهنمای چند کانال IT IT است که با MailGun ، Mandrill و SendGrid یکپارچه شده است. این از ویژگی های مدرن برای ارائه پشتیبانی عالی مشتری برخوردار است.
 فارسی